Powiat Bieszczadzki nawiązał współpracę z Powiatem Saarpfalz Kraju Saary

Starosta bieszczadzki podpisał porozumienie o współpracy z Powiatem Saarpfalz w Republice Federacji Niemiec pomiędzy powiatami. Przede wszystkim będzie się ono opierało na współpracy w zakresie promocji i rozwoju obu powiatów.

Jaki jest cel porozumienia?

Przede wszystkim celem porozumienia jest współpraca pomiędzy powiatami w zakresie budowania świadomości regionów kulturowych oraz pozytywnych relacji pomiędzy przyrodą i ludźmi. Po za tym bardzo ważną rolę będzie odgrywała także promocja regionu, ochrona przyrody, klimatu, dziedzictwa kulturowego, krajobrazu oraz historii regionu. Strona niemiecka jak i polska chce ze sobą współpracować w zakresie edukacji oraz wymiany międzynarodowej młodzieży. Przede wszystkim jednak zarówno Polska jak i Niemcy chcą popularyzować oba powiaty.

Rezerwat Biosfery UNESCO – Bliesgau

Położony jest w południowo wschodniej części Saary przy granicy z Francją. Rezerwat porośnięty jest bukowymi lasami, łąkami i zachwyca różnorodnością przyrody. Można go zwiedzać rowerem gdyż obfituje w liczne trasy rowerowe, pieszo jak i konno. W rezerwacie żyje blisko 80% zagrożonych wymarciem puszczyków i motyli przelatek aurin.W regionie roi się także od różnych gatunków storczyków i orchidei.