Nocowanie w lesie już niebawem będzie możliwe

Dobre wiadomości dla miłośników nocowania w lesie. Do tej pory, aby legalnie spędzić noc w lesie trzeba było uzyskać specjalne zezwolenie. Od 1 maja Lasy Państwowe otworzą strefy, w których nocowanie będzie możliwe bez uzyskania zgody. Obszary mają powstać w każdym nadleśnictwie w Polsce.

Do tej pory ustawa o lasach jasno określała brak możliwości legalnego nocowania w lesie, poza miejscami, które wyznaczył leśniczy lub właściciel lasu. Jednak zainteresowanie nocowaniem w polskich lasach było tak duże, że Lasy Państwowe podjęły decyzję o wyznaczeniu specjalnych stref, w których będzie można nocować. Już w zeszłym roku pilotażowo wyznaczono 46 różnych terenów. Na Podkarpaciu znalazły się wśród nich Nadleśnictwa Baligród oraz Cisna. Pilotaż wyszedł pomyślnie, dlatego od 1 maja 2021 roku będzie wyznaczonych jeszcze więcej miejsc przeznaczonych do nocowania na dziko. Celem jest to, aby każde nadleśnictwo posiadało 1500 ha takiego obszaru.

Jakie zasady będą obowiązywały w strefach z zezwoleniem na nocowanie?

Każdy kto będzie chciał nocować w lesie w wyznaczonych strefach, będzie musiał zastosować się do obowiązującego regulaminu. Jedno miejsce będzie przeznaczone dla maksymalnie 9 osób jednocześnie, jednak na okres nie dłuższy niż dwie noce z rzędu. Nocowanie w jednym miejscu większej liczby osób również będzie możliwe, jednak taki fakt będzie trzeba wcześniej zgłosić mailowa do nadleśnictwa. Co ważne, napisać trzeba najpóźniej dwa dni robocze przed terminem nocowania. Dopiero moment uzyskania od nadleśnictwa odpowiedzi można uznać za formalne wyrażenie zgody. Oprócz tego korzystający ze stref muszą przestrzegać jeszcze kilku innych zasad. Najważniejszą z nich jest pozostawienie miejsca, w stanie wyjściowym, zgodnie z zasadą „Nie zostawiaj po sobie śladów”.