Pomoc dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej

Dofinansowanie w wysokości blisko 3,7 milionów złotych na pomoc dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej otrzymało województwo podkarpackie. Wsparcie to wynika ze skutków, jakie przyniosła pandemia koronawirusa. Fundusze przeznacza się między innymi na zakup sprzętu komputerowego oraz środków ochrony osobistej.

Kto otrzyma pomoc finansową?

O formie i zasadach pomocy informowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Kobieta zaznaczyła, że pomoc trafi do uczniów za pośrednictwem samorządów powiatowych i kieruje się ją głównie do dzieci, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji spowodowanej pandemią. Warto zaznaczyć, że na terenie kraju w pieczy zastępczej znajduje się ponad 70 tysięcy dzieci.

Wsparcie w dostępie do edukacji

Na zakup 30 tysięcy komputerów, które mają pomóc dzieciom w dostępie do edukacji zdalnej, przeznaczono blisko 130 milionów złotych. Wszelkie działania prowadzone są w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Warto zaznaczyć, że takie akcje mają również zachęcać do zakładania nowych rodzin zastępczych. Wiele dzieci przebywa w domach dziecka aż do osiągnięcia pełnoletniości, choć mogłyby mieszkać w kochających rodzinach. Zainteresowanych zachęca się do zapoznania się z procesem adopcyjnym oraz innymi możliwymi rozwiązaniami w kwestii opieki nad dziećmi.

Jak podaje jedna z rządowych stron internetowych: „rodziny zastępcze oraz dyrektorzy placówek mogą swoje potrzeby zgłaszać do starosty oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”.

Na ten temat wypowiedziała się także minister Marlena Maląg:

„Zachęcamy samorządy do aktywnego udziału w projekcie i skorzystania z możliwości wsparcia dzieci w podmiotach pieczy zastępczej. Partnerami resortu rodziny w realizacji projektu są służby wojewody.”