4 miliony złotych na ochronę zabytków

Do najbardziej znanych i najchętniej odwiedzanych budowli w województwie podkarpackim należą m.in. Zamek i Synagoga w Łańcucie, Zamek Krasiczyn, Twierdza Przemyśl oraz liczne muzea i pomniki. Samorząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył ponad 4 miliony złotych na dotacje dla zabytków. Władze chcą zadbać o prace konserwatorskie, restauratorskie i ogólny stan obiektów. To, na co można przekazać otrzymane środki, zostało wyszczególnione w regulaminie projektu.

Kto mógł zgłosić się po dotację?

Środki te otrzymały między innymi organizacje kościelne, pozarządowe oraz osoby fizyczne. Wpłynęły aż 253 wnioski. Większość z nich złożyli zarządcy obiektów sakralnych, a zaledwie 11 – osoby fizyczne.

Jakie fundusze przekazywano zarządcom zabytków?

Pojedyncze dotacje wynosiły nawet do 300 000 zł. W sumie projektem objęto aż 104 wnioski. W większości są to kościoły, parafie, klasztory i zakony. Środki trafiły m.in. do Domu Zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy. Dofinansowanie wyniosło aż 200 tysięcy zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie.

Najniższa kwota przekazana na renowację zabytku to 5000 zł. Wysokości dotacji różniły się w zależności od typu zabytku (czy był to zabytek ruchomy, czy nieruchomy) oraz pilności potrzeb.

– Obiekty zabytkowe są istotnymi punktami na mapie turystycznej Podkarpacia, są wśród nich miejsca pielgrzymkowe, gdzie przybywa dużo osób. Poprzez naszą działalność podnosimy atrakcyjność województwa – tak decyzję o przeznaczeniu funduszy uzasadnia wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch.