Bieszczadzki Park Narodowy w liczbach

Bieszczadzki Park Narodowy to iście wyjątkowe miejsce, z przytłaczającą liczbą zamieszkujących go zwierząt i roślin. Oto kilka ciekawostek liczbowych.

Zarys

BPN został utworzony w roku 1973 w Bieszczadach Zachodnich. Jego powierzchnia wynosi 29,201,06 hektara, z czego ochronie ścisłej podlega 20,336,30 hektara, a ochronie krajobrazowej 80,9 hektara. Jest to największy park narodowy w polskich górach i trzeci pod względem powierzchni w Polsce. Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego znajduje się najdalej na południe wysunięty punkt Polski – szczyt Opolonek (1028 m n.p.m). Bieszczadzki Park Narodowy jest objęty ochroną w ramach europejskiego programu Natura 2000.

Flora

Prawie 80% leśnych terenów stanowią lasy liściaste i mieszane, z których 15% to drzewostany puszczańskie o pierwotnym charakterze. Najłatwiej znaleźć je na południowo-zachodnich zboczach Małej i Wielkiej Rawki. Prawie 70% powierzchni leśnych objętych jest ochroną ścisłą, co stanowi najwyższy wynik wśród PN w naszym kraju.

O bogactwie fauny nie świadczą tylko potężne lasy, ale i mnogość gatunków roślin. Na terenie Bieszczadzki Park Narodowy wyróżnia się ponad 720 gatunków roślin naczyniowych, z czego 7 to endemity Karpat Wschodnich (np. pszeniec biały). Stwierdzono również obecność 500 gatunków porostów, 250 odmian mchu i 1000 rodzajów grzybów.

Na poziomach 1150-1250 m. n.p.m rozciągają się niespotykane nigdzie indziej w Polsce wschodniokarpackie hale zwane połoninami. Ich powierzchnia to prawie 1800 hektarów, z czego 90% podlega ochronie ścisłej.

Fauna

Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego zamieszkuje ponad 230 gatunków kręgowców, w tym 58 gatunków ssaków. Spotkać tu można zarówno wilki, rysie czy niedźwiedzie, jak i naszych potężnych roślinożerców – jelenia karpackiego oraz żubra. To tu właśnie mieszka największe górskie stado żyjących na wolności żubrów na świecie.

Tereny te upodobały sobie również ptaki. Gnieżdżą się tu zarówno te drapieżne – orły przednie czy gadożery jak również sóweczki i puchacze. W wyższych partiach spotkamy ptaki wysokogórskie, takie jak np. płochacz halny.

Muzea i ścieżki przyrodnicze

Muzeum przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego mieści się w Ustrzykach Dolnych. Turyści mogą również odwiedzić ośrodek informacji i edukacji w Lutowiskach. Po terenach parku oprowadzi turystów kilkanaście specjalnie wytyczonych ścieżek przyrodniczo-historycznych z dokładnie oznaczonymi przystankami, które ułatwią turystom poznanie historii i bogactwa tych terenów