To już 95 stulatków na Podkarpaciu!

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na Podkarpaciu wypłaca się aż 95 świadczeń honorowych dla osób w wieku powyżej 100 lat. Wśród najstarszych mieszkańców wymienia się między innymi mężczyznę z powiatu krośnieńskiego i kobietę z Przeworska. Seniorzy urodzili się kolejno w 1911 i 1915 roku. To oznacza, że mężczyzna obchodzi w tym roku 109. urodziny, a kobieta skończy 105 lat.

Na czym polega świadczenie honorowe?

Świadczenie honorowe za ukończenie ponad 100 lat otrzymuje się z urzędu. Nie ma potrzeby składania dodatkowych wniosków. To dodatek wypłacany dożywotnio, co miesiąc, jako dodatek do emerytury.

Co trzeba zrobić, by otrzymać to świadczenie?

Ci, którzy nie przepracowali odpowiedniego okresu i nie otrzymują emerytury, mogą złożyć wniosek o otrzymanie świadczenia honorowego w placówce ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia.

Świadczenie honorowe to ogromny zastrzyk gotówki dla seniorów, którzy muszą niejednokrotnie żyć bardzo ubogo. Dodatkowe pieniądze mogą przeznaczyć na zakup leków czy opłaty administracyjne.

Jak podaje regionalny rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podkarpackim, Wojciech Dyląg:

„Kwota bazowa dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Świadczenie co roku jest wyższe i dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach. Dla osób, które ukończyły wiek 100 lat po 29.02.2020 r. przyznawane świadczenie wynosi 4294,67 zł brutto”