Krajowy Plan Odbudowy

Z województwa podkarpackiego do Krajowego Planu Odbudowy złożono aż 37 propozycji i wszystkie z nich mają szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach funduszu. Budżet, który można rozdysponować na terenie całej Polski to około 23 miliardy Euro. Najdroższy ze zgłoszonych projektów zakłada finansowanie na poziomie 5 miliardów złotych!

Na czym polega projekt Krajowy Plan Odbudowy?

Program ma na celu odnowienie i wsparcie gospodarki po zniszczeniach, jakie spowodowała w niej epidemia koronawirusa. Spośród 37 propozycji z województwa znajdują się między innymi projekt Podkarpackiego Centrum Nowoczesnych Technologii Medycznych. Koszt budowy miałby wynosić 40 milionów złotych.

Propozycje projektów złożone do programu

Najdroższą pozycję na liście stanowi budowa drogi ekspresowej S9. To blisko 5 miliardów złotych. Projekt przedstawiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W temacie drogowym: województwo podkarpackie zgłosiło również projekt budowy sieci głównych połączeń dla transportu rowerowego. Koszt tej inwestycji to aż półtora miliarda złotych. Pomiędzy podkarpackimi projektami znajdują się też między innymi:

  • wsparcie rozwoju turystyki kajakowej na rzece San;
  • budowa Domu Seniora;
  • rozbudowa dróg wojewódzkich;
  • rewitalizacja linii kolejowych;
  • rozwój usług teleopieki w środowisku lokalnym.

Regulacje unijne zakładają, że ostateczna forma Krajowego Planu Odbudowy zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej najwcześniej 15 października 2020 roku, a najpóźniej 30 kwietnia 2021. Ze względu na sytuację epidemiologiczną na świecie zakłada się, że może to być również dopiero w 2022 roku.