Regaty na jeziorze Solińskim

Na jeziorze Solińskim dnia 22 sierpnia po raz pierwszy odbędą się regaty kajakowe połączone z pokazem ratownictwa wodnego. Organizatorzy już teraz zapewniają, że jeśli impreza cieszyć się będzie zainteresowaniem turystów i mieszkańców, na stałe zagości w kalendarzu lokalnych wydarzeń.

Regaty otwarte dla każdego

Chęć uczestnictwa w regatach może zgłosić każda chętna osoba. Startować można w sześciu kategoriach. Brać udział mogą zarówno osady pojedyncze, jak i dwójki (męskie, żeńskie, bądź mieszane). Istnieje także opcja rodzinna, czyli osada składająca się z osoby dorosłej oraz dziecka – w przypadku takich osad trasa zawodów jest, rzecz jasna, skrócona. Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii mogą liczyć na nagrody – dyplomy i pamiątkowe medale.

Trasy i sprzęt

Każda z tras zaczynać się będzie i kończyć w tym samym, wyznaczonym przez organizatorów miejscu. Szczegóły dotyczące tras weryfikujący się uczestnicy będą mogli znaleźć w biurze zawodów. W niedługim czasie informacje te zostaną również podane w sieciach społecznościowych, na profilach wydarzenia.

Każdy z uczestników regat ma zapewniony dostęp do dwuosobowego kajaka, kapoków oraz wioseł. Osoby chcące startować pojedynczo zobowiązane są do samodzielnego zdobycia odpowiedniej osady.

Bezpieczeństwo zawodników

Choć podczas imprezy w razie nieprzewidzianych wypadków interweniować będą ratownicy wodni, ważne jest, by każda osoba zgłaszająca się do zawodów była pewna, że stan jej zdrowia pozwoli jej na uczestnictwo. Podczas regat absolutnie zabronione będzie spożywanie alkoholu lub korzystanie z jakichkolwiek innych używek, a zawodnicy na tym przyłapani będą natychmiastowo dyskwalifikowani.